Χάρτης 21 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-21/klimakes/fantasmata-me-liwmena-gonata

Φαντάσματα με Λιωμένα Γόνατα