Χάρτης 21 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-21/afierwma/biografia-kai-ergografia-basilh-fwtiadh

Βιογραφία και εργογραφία Βασίλη Φωτιάδη

Βιογραφικά στοιχεία

Βιβλιογραφία Βασίλη Φωτιάδη