Χάρτης 21 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-21/afierwma/prologos

Πρόλογος [στα διηγήματα]