Χάρτης 22 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-22/biblia/lyntia-stefanoy-kritikes-meletes-kai-shmeiwmata

Λύντια Στεφάνου, «Κριτικές μελέτες και σημειώματα»

Λύντια Στεφἀνου, «Κριτικές μελέτες και σημειώματα», Εισαγωγή-επιμέλεια: Ξένη Σκαρτσή, Σοκόλης 2019