Χάρτης 22 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-22/biblia/me-ta-matia-ths-fanhs

Με τα μάτια της Φανής

Ευγενία Μπογιάνου, «Φανή», εκδ. Μεταίχμιο 2020