Χάρτης 22 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-22/diereynhseis/h-lamia-o-manwlakhs-o-parianos-h-kyra-maria-parendysia-yphretwn

Η Λάμια, ο Μανωλάκης ο Παριανός ή Κυρά Μαρία (Παρενδυσία υπηρετών)

Βίος Μανωλάκη του Παριανού του επιλεγόμενου «Κυρά Μαρία»