Χάρτης 22 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-22/diereynhseis/peri-logopaigniwn-kai-allwn-metafrastikwn-deinwn

Περί λογοπαιγνίων και άλλων μεταφραστικών δεινών

Νίκος Πρατσίνης

Μελίνα Παναγιωτίδου

Κλεοπάτρα Ελαιοτριβιάρη

Γεωργία Ζακοπούλου

Μελίνα Παναγιωτίδου ΙΙ