Χάρτης 49 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023
https://www.hartismag.gr/hartis-49/poiisi-kai-pezografia/i-parelasi

Η παρέλαση