Χάρτης 25 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-25/poiisi-kai-pezografia/tria-poihmata

Notre Drame & άλλα ποιήματα