Χάρτης 22 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-22/poiisi-kai-pezografia/ekstatikh-psyxh

Εκστατική ψυχή