Χάρτης 22 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-22/poiisi-kai-pezografia/trioleto-gia-thn-klasikh-stash-alla-tina

Τριολέτο για την κλασική στάση & άλλα τινά