Χάρτης 50 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023
https://www.hartismag.gr/hartis-50/poiisi-kai-pezografia/nykhta-teli-aighoystoi

Νύχτα, τέλη Αυγούστου