Χάρτης 50 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023
https://www.hartismag.gr/hartis-50/diereynhseis/ghia-ti-praghma-de-milame-otan-milame-ghia-loghotekhnia-tis-krisis

Για τι πράγμα (δε) μιλάμε όταν μιλάμε για «λογοτεχνία της κρίσης»