Χάρτης 22 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-22/hxhra-paromoia/oi-poihtes-h-fwnh-toys-guillaume-apollinaire-ii

Οι ποιητές, η φωνή τους: Guillaume Apollinaire (II)