Χάρτης 2 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-2/tehnasmata/koyiz-2-lypamai-xasate-ex-orismoy

Κουίζ 2: Λυπάμαι, χάσατε {εξ ορισμού}