Χάρτης 50 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023
https://www.hartismag.gr/hartis-50/metafrash/mporis-ghkamaleghia

Ένας πρωτεϊκός-μαγματικός ποιητής

Εισαγωγή

Ποιήματα του Μπορίς Γκαμαλέγια