Χάρτης 22 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-22/klimakes/synhoismenoi-anorwpoi-industrial-gatsby

Συνηθισμένοι Άνθρωποι / Industrial Gatsby