Χάρτης 50 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023
https://www.hartismag.gr/hartis-50/hxhra-paromoia/oi-poiites-i-foni-tois

Οι ποιητές, η φωνή τους