Χάρτης 50 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023
https://www.hartismag.gr/hartis-50/metafrash/o-sopenkhaoier-klaiei-alla-poiimata

«Ο Σοπενχάουερ κλαίει» & άλλα ποιήματα