Χάρτης 23 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-23/biblia/dwrea-toy-erwta-ekdora-ths-sarkas-dora-ths-grafhs

Δωρεά του έρωτα / εκδορά της σάρκας / δορά της γραφής

Ανδρέας Μήτσου, «Η αστυνόμος», Καστανιώτης 2019