Χάρτης 51 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2023
https://www.hartismag.gr/hartis-51/poiisi-kai-pezografia/titlos

Τώρα όμως ήταν πίσω / Το κορίτσι που κουβαλούσε πολλά φρούτα

Τώρα όμως ήταν πίσω

Το κορίτσι που κουβαλούσε πολλά φρούτα