Χάρτης 51 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2023
https://www.hartismag.gr/hartis-51/poiisi-kai-pezografia/i-oraia-kai-i-ghria

Η ωραία και η γριά