Χάρτης 23 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-23/metafrash/9-2-poihmata

9+2 ποιήματα

Σειρήνα & Πηνελόπη

Τρία ποιήματα της Κίρκης

Δύο ποιήματα της Περσεφόνης

Αβέρνο & Οι Έλληνες στις ακτές της Τροίας