Χάρτης 23 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-23/poiisi-kai-pezografia/fuhrerbunker-odos-satwbriandoy

Führerbunker & Οδός Σατωβριάνδου