Χάρτης 23 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-23/poiisi-kai-pezografia/oi-fakes-h-piatela

Οι φακές / Η πιατέλα

Oι φακές

Η πιατέλα