Χάρτης 23 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-23/poiisi-kai-pezografia/kaoe-apogeyma-stis-500

Κάθε απόγευμα στις 5:00