Χάρτης 23 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-23/poiisi-kai-pezografia/xartaetoi-panw-ap-tis-steges-alla-poihmata

Χαρταετοί πάνω απ' τις στέγες & άλλα ποιήματα