Χάρτης 23 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-23/poiisi-kai-pezografia/tria-poihmata-1

Κομμάτια από βωβό κινηματογράφο