Χάρτης 23 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-23/hartaki/h-kyria-beatrikh

Η κυρία Βεατρίκη