Χάρτης 23 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-23/theatro/katastash-arodoy

Κατάσταση ‘αρόδου’