Χάρτης 23 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-23/kinhmatografos/ta-dakrya-toy-boynoy

Τα δάκρυα του βουνού