Χάρτης 23 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-23/klimakes/h-tzokonta-kai-oi-alles

H Tζοκόντα και οι άλλες