Χάρτης 23 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-23/klimakes/poihsh-anti-poihsh-anti-poihths-ennoiologikes-oriooethseis

Ποίηση – Αντι-ποίηση, Αντι-ποιητής: Εννοιολογικές οριοθετήσεις

Γλώσσο-λογικά & λεξικό-γραφικά