Χάρτης 2 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-2/klimakes/paizoyme-ena-poihma

Παίζουμε ένα ποίημα;

Κατερίνα Ζησάκη: Αγώνας