Χάρτης 23 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-23/klimakes/panorama-apo-tsimento

Πανόραμα από τσιμέντο