Χάρτης 23 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-23/klimakes/28h-oktwbrioy-2020

28η Οκτωβρίου 2020