Χάρτης 51 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2023
https://www.hartismag.gr/hartis-51/biblia/titlos

Ζαριά στο πιθάρι

Αχιλλέας Κατσαρός, «Ζαριά στο πιθάρι», εκδ. Θράκα