Χάρτης 51 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2023
https://www.hartismag.gr/hartis-51/hxhra-paromoia/oi-poiites-i-foni-tois

Οι ποιητές, η φωνή τους