Χάρτης 51 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2023
https://www.hartismag.gr/hartis-51/klimakes/to-vradi-poi-i-korfi-toi-kataktithike-stekei-ghemato-kladia-pneimonon

Το βράδυ που η κορφή του κατακτήθηκε στέκει γεμάτο κλαδιά πνευμόνων