Χάρτης 51 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2023
https://www.hartismag.gr/hartis-51/tehnasmata/eksi-poiimata-toi-kairoy

Έξη «Ποιήματα του καιρού»