Χάρτης 2 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-2/biblia/h-poihtikh-metastoixeiwsh-ths-melagxolikhs-stoxastikothtas

Η ποιητική μεταστοιχείωση της «μελαγχολικής στοχαστικότητας»