Χάρτης 2 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-2/dokimio/tesseris-lexeis-gia-ton-kabbadia

Τέσσερις λέξεις για τον Καββαδία