Χάρτης 24 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-24/tehnasmata/to-treno

Το τρένο