Χάρτης 24 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-24/biblia/stoy-kanenos-th-xwra

Στου κανενός τη χώρα

Στάθης Κουτσούνης, «Στου κανενός τη χώρα», Μεταίχμιο 2020