Χάρτης 24 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-24/dokimio/mia-anagnwstikh-dokimh-periplanhshs

Μία αναγνωστική δοκιμή περιπλάνησης