Χάρτης 24 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-24/poiisi-kai-pezografia/dyo-poihmata

Δύο ποιήματα