Χάρτης 24 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-24/poiisi-kai-pezografia/astrolabos-allo-ena-poihma

Αστρολάβος & άλλο ένα ποίημα