Χάρτης 3 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-3/tehnasmata/apanoisma-apo-anekdoto-hmiteles-lexiko

Απάνθισμα από ανέκδοτο, ημιτελές • ΛΕΞΙΚΟ •