Χάρτης 51 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2023
https://www.hartismag.gr/hartis-51/metafrash/dyo-poiimata-apo-tin-silloghi-arghoyn-oi-lekseis-2021

Αργoπορούν οι λέξεις