Χάρτης 2 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-2/tehnasmata/apanoisma-apo-anekdoto-hmiteles-lexiko

Απάνθισμα από ανέκδοτο, ημιτελές • ΛΕΞΙΚΟ •